Tidigare-Liv-Terapi

Regression

 

           

 

Konsultation+ prova-på-hypnos

Här får du i lugn och ro prova på hur det känns att bli vägledd ner i hypnos.

Du får även ett konsultationssamtal där du berättar vad du vill ha hjälp med och

vilken behandling som passar dig bäst. (Suggestionsterapi/Tidigare-Liv-Terapi)

Tid: 60 min, Kostnad: 400 kr

VAD ÄR TIDIGARE-LIV-TERAPI?

Regression betyder tillbakagång eller återupplevelse. Det betyder att du med hjälp av tidigare-liv-terapi kan gå tillbaka till tidigare erfarenheter i ditt nuvarande liv eller till tidigare liv. Terapin kan ge dig en förståelse för vem du är och orsaken till reaktioner och beteenden hos dig, kanske ger den dig en större förståelse vad meningen och syftet med just ditt liv är.

 

VAD KAN DU FÅ HJÄLP MED UNDER TIDIGARE-LIV-TERAPI?

Det finns flera olika anledningar till varför man väljer att göra en regression, t.ex:

·      Att läka händelser (medvetna eller omedvetna) som har inträffat tidigare och som påverkar och hindrar dig i livet.

·      Förstå vissa beteenden eller problem som du upplever hos dig själv. (t.ex. rädslor, känslor, oro, fobier m.m.)

·      Få kontakt med dina omedvetna minnen som kan ge en förståelse för vem du är idag och varför du reagerar på saker och     

       ting som du gör.

·      Löser upp spänningar och blockeringar som gör det mer gynnsamt för kroppens läkande.

·      Nyfikenhet på Tidigare Liv.

HUR GÅR EN TIDIGARE-LIV-SESSION TILL?

När du kommer till mig för en Tidigare-Liv session börjar vi alltid med ett samtal om varför du är här, vad du vill ha hjälp med. Därefter leder jag dig med hjälp av hypnos in i ett djupt, skönt och behagligt avslappnat tillstånd. I detta tillstånd och med hjälp av mina frågor kan du komma åt de händelser och minnen som är orsaken till de problem eller hinder som du vill ha hjälp med. Sessionen tar 120 min och under hela tiden har vi en dialog, din upplevelse spelas in på en ljudfil som jag sedan skickar till dig. Efter sessionen har vi ett återkopplande samtal om upplevelsen och hur vi går vidare. Du ska också veta att du hela tiden har kontroll över situationen och kan närsomhelst avbryta sessionen om du skulle önska det.

En session tar 120 min, kostnad 1200 kr.

 

Jag är utbildad av SSEAH (Svenska Skolan för Etisk och Analytisk Hypnoterapi)

 

 

Varmt välkommen att boka en tid och en resa med dig själv!

 

 

 

Suggestionsterapi

 

Suggestionsterapi används i syfte att åstadkomma en positiv förändring i ditt liv. Tekniken ger symptomlindring för problem som är av lättare karaktär. Tex. Smärta, oro, självförtroende, nagelbitning m.m.

Genom att använda hypnos och djup avslappning får du hjälp med att byta negativa tankar/beteenden mot positiva.

I suggestionsterapi får du ta emot positiva förslag (suggestioner) på nya tankar, beteenden eller nya förhållningssätt som ditt undermedvetna tar in. Denna teknik är även mycket effektiv för avslappning, stresshantering och främjar känslan av harmoni och balans i din kropp.

Naturligtvis accepteras inga budskap som strider mot dina egna personliga övertygelser.

En session tar 60 min, kostnad 600 kr.

Hur ser din livsväg ut?